OFİDER & TÜRKİYE OMURİLİK FELÇLİLERİ DERNEĞİ ELELE

ofider-turkiye-omurilik-felclileri-dernegi

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin İstanbul Valiliği ortaklığında hazırlamış olduğu “Engelsiz Tasarımcılar-Kırlangıç” isimli proje teklifi İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi. Proje kapsamında 36 engelli grafik tasarım eğitimi alacak

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin engellilerin istihdamı ve eğitimi için yürüttüğü çalışmalar artarak devam ediyor. İstanbul Valiliği’nin ortaklığında gerçekleşecek projede ayrıca İŞ-KUR İstanbul Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi ve Organizasyon Firmaları Derneği(OFİDER) de proje iştirakçilikleri olacak yer alacaklar.

Engelsiz Tasarımcılar – KIRLANGIÇ

       İstanbul Kalkınma Ajansı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı kapsamında, ajansın destekleri ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin koordinatörlüğünde yürütülen Engelsiz Tasarımcılar Kırlangıç Projesi 1 Aralık 2012 tarihi itibari hayata geçirilmiştir.

Ortopedik engelli gençlerin eğitimsizlik, engellilik, zor yaşam çevreleri ve yoksulluk, korunmaya muhtaçlık gibi nedenlerle ortaya çıkan dezavantajlılığın azaltılması için bilgi, beceri, yapabilirlik, eğitim, kültür, sanat, kişisel gelişim gibi sosyal hizmetlere erişiminin artırılarak eşit fırsatlar sunulmasına ve sağlıklı bir toplum inşa edilmesine katkı sağlamak amacı ile yola çıkan bu anlamlı proje İstanbul Avrupa yakasında uygulanmaktadır.

12 ay sürecek olan KIRLANGIÇ projesi dahilinde İstanbul Avrupa yakasında yaşayan 18-24 yaş arasındaki 36 ortopedik engelli gence Mart ayı itibari ile grafik tasarım alanında mesleki eğitim verilecek ve kişisel gelişim eğitimleri sunularak bilgi, beceri, yaratıcılık ve girişimcilik kapasiteleri geliştirilecektir. 36 Ortopedik genç 12 kişilik gruplar halinde haftada 2 şer gün eğitim görecekler, ulaşım ve öğlen yemekleri proje hizmeti olarak sunulacaktır.

Bunun yanı sıra program sonunda grafiker olarak mezun olan kursiyerlerin hepsinin İŞKUR’a kaydı yapılacak ve %50’si istihdam edilecektir. Geri kalan % 50 si de kendi girişimleri ile işe yerleşebilecek ve evlerinden serbest çalışabilecekleri şekilde tam donanımlı olarak programı bitireceklerdir.

Aynı zamanda program çerçevesinde mezun olan 18 gencin istihdam edileceği yerler ve kursiyerlerin tamamının yaşam alanları (yaşadıkları yer ev, yurt… vb) mimari açıdan engelli standartlarına uygunluğu konusunda tespit çalışmaları yapılarak raporlandırılacaktır. Ayrıca iş yerinde birlikte çalışacakları iş arkadaşlarına da ve kursiyerlerin ailelerine de engelliler ile iletişim ve sosyal hayatı paylaşma konularında da seminerler verilerek engellilik konusunda empati yapmaları sağlanacak ve farkındalıkları arttırılacaktır.

Böylelikle sağlıklı bir çevrede bağımsız şekilde hareket edebilme olanağı yakalayan 36 genç daha toplumsal hayattan kendisini soyutlayan tüm unsurları verilen eğitimler, seminerler ve mimari danışmanlık hizmetleri sonucunda bir meslek sahibi olarak ortadan kaldıracak ve eğitim, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlere erişimleri arttırılacaktır.

Haber Detayları : http://tofd.karipnetwork.com/engelsiz-tasarimcilar-geliyor-725-2.html